Federació Espectre Autista - Asperger de Catalunya

Serveis -> Casal d'Estiu

Per evitar intervals de temps llargs sense intervenció, l’Associació va posar en marxa l'any 2005 el CASAL D'ESTIU, que es realitza durant el mes de Juliol.
Aquest servei ens ha permès realitzar un seguiment més complert dels nens i entrar en aspectes no tractats en horaris d’esplai (menjar, piscina, esports...).

OBJECTIUS CASAL INFANTIL
• Millorar els hàbits bàsics d’autonomia
• Augmentar les habilitats de joc
• Millorar les habilitats socials en diferents contextos
• Millorar la motricitat fina
• Millorar la motricitat gruixuda
• Augmentar l’alimentació restrictiva d’aquells que en pateixen
• Resolució de conflictes
• Augmentar les habilitats comunicatives

OBJECTIUS CASAL ADOLESCENTS
• Dotar d’una major autonomia social
• Millorar les habilitats socials en diferents contextos

METODOLOGIA CASAL INFANTIL
Es proposen diferents tallers a través dels quals es treballaran els objectius esmentats, així com sortides.
• Hàbits bàsics d’autonomia: sobretot es treballen l’ordre, la higiene, el vestir i el menjar. Per tal d’un bon funcionament del casal és precís que els nens/es adquireixin uns hàbits bàsics d’autonomia i unes rutines; per tant s’utilitzen el reforç visual i verbal, el modelat i l’ajuda física quan és necessari i el reforç positiu.
• Habilitats de joc: en el taller de jocs dirigits es proposen, entre d’altres, jocs quotidians entre els infants i s’expliquen de manera clara i senzilla, tot remarcant quin és l’objectiu del joc. Els procediments emprats per a l’aprenentatge són el modelat, el moldejat o ajuda física, els suports visuals i/o verbals i, en el cas dels jocs que requereixen de més habilitats, l’encadenament. Posteriorment, a l’hora d’esbarjo es pot comprovar si aquests aprentatges i habilitats es van generalitzant.
• Habilitats socials: Les habilitats socials, igual que en l’esplai, es treballen aprofitant les situacions quotidianes que es donen tot generant així un aprenentatge significatiu. D’altra banda, donat que es fa una sortida setmanal en la que ens trobem en diferents contextos (metro, bus, museu, parc...) s’utilitza l’aproximació cognitiva i el modelat per tal que puguin anticipar i adquirir estratègies apropiades en cada moment.
• Motricitat fina i gruixuda: Dos cops per setmana es fa un taller de psicomotricitat on es treballa sobretot la motricitat gruixuda, l’equilibri... Per tal de treballar la motricitat fina de forma lúdica es realitzen tallers de dibuix i de manualitats en els que és imprescindible l’ús d’aquesta.
• La restricció als aliments que presenten alguns dels usuaris es treballen a l’hora de menjar fent encadenament, reforç positiu i aproximació cognitiva.
• Habilitats comunicatives: de manera exclusiva es treballen en el taller “Parlem” en el que es duu a terme una conversa entre tot el grup. En aquest moment es treballa que siguin capaços d’explicar de manera estructurada una experiència, de mostrar interès vers les experiències i assoliments dels altres, d’elogiar i aconsellar als companys així com l’expressió de sentiments. També es treball la comunicació no verbal i reduir l’ús de monòlegs sobre els interessos restringits en les converses. Dins d’aquesta estona s’utilitza el modelat, el suport visual, el reforç positiu i el suport verbal. D’altra banda, donat que passen moltes hores en grup, es van treballant de manera constant.

RESULTATS
Els resultats obtinguts del casal d’estiu són molt positius donat que s’observen millores significatives en les dificultats dels afectats degut a la intensivitat de la intervenció. Aquestes millores són confiramdes i corroborades pels pares al llarg del casal.

Activitats
<< Novembre 2018 >>
dl dm dc dj dv ds dg
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Sense activitats.